Herstelplan

In 2008 was op beperkte schaal een aanvang gemaakt met restauratie, conservering en herstel van de buitenplaats. Doordat er door verschillende oorzaken in veertig jaar geen onderhoud was gepleegd en er dus ernstig verval was opgetreden drong bij deze processen steeds sterker het besef door dat herstel en onderhoud in groter verband hoogstnoodzakelijk was.

Met “buurman” Natuurmonumenten – aangrenzend eigenaar van Het Hakenberg- zijn in 2010 gesprekken gestart om tot een parallelle visie en doelstellingen voor herstel en onderhoud te komen.
Medio 2011 heeft er in dat kader een waardestelling plaatsgevonden door Erik Blok/ tuinhistoricus/landschapsarchitect – Buro SB 4 te Wageningen – met als resultaat dat de aanleg van de Buitenplaats Het Hakenberg vanwege cultuurhistorische gelaagdheid, dendrologische gevarieerdheid en ecologische hoedanigheid van belang is. Op Het Hakenberg ontspringen voorts een tweetal beken en er ligt een waterscheiding tussen de Dinkel en de Regge.

Als afgeleide van eerder genoemde waardestelling is een herstel en restauratie plan 2012/2016 ontwikkeld. Om tot de doelstellingen te geraken zoals hierna omschreven, is met Natuurmonumenten een samenwerking op verschillende terreinen gestart met als belangrijkste doelen behoud, herstel, en daarna langjarig onderhoud.

1. Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg is c.q. wordt hersteld en gerestaureerd in de lijn en de geest van de oorspronkelijke aanleg in landschapsstijl. Dit betekent dat primair, cultuurhistorische, dendrologische en kenmerkende landschapselementen zullen worden hersteld  en daarna  een museaal karakter zullen uitdragen.
2. Het Herstelplan is ontwikkeld aan de hand van oude kaarten, luchtfoto’s, de gebruikte sortimenten en de leeftijd van de bomen. In de Fotogalerie treft u en een aantal van deze documenten aan.

Gebiedsontwikkeling:
Vitalisering van de Buitenplaats zoals boven omschreven draagt nadrukkelijk bij aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Een van de belangrijkste conclusies uit de waardestelling, verricht als voorbereiding en als basis voor het Herstelplan – opgesteld door Buro SB 4/tuinhistoricus Eric Blok te Wageningen – was, dat indien er op korte termijn niet zou worden ingegrepen in de verpaupering van het landgoed er over vijf tot tien jaar geen aanleg meer te herkennen zou zijn. De landschappelijke waarde en de kwaliteit wordt versterkt doordat herstel en langjarig behoud worden zekergesteld van een begin vorige eeuw door mensenhand aangelegde buitenplaats. In het Herstelplan is ook aandacht besteed aan de rol van de bovenlopen en de kwaliteisverbeteringen van de Linderbeek en de Hakenbergbeek. Voorts wordt aandacht besteed aan de beleving van de de stuw in de vijver zodat water op ooghoogte onder een heropende zichtlijn van ruim een kilometer vanaf het pad kan worden waargenomen. Nader overleg hierover vindt plaats met het Waterschap.

In het kader van het geschetste Herstel wordt er samengewerkt met het Waterschap, Groene en Blauwe Diensten, de Provincie Overijssel en de Gemeente Losser en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Voorts is Buitenplaats Landgoed Het Hakenberg Leerbedrijf voor groenopleidingen en wordt er met een vaste groep vrijwilligers gewerkt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: